ROZPALAMY MIŁOŚĆ
DO PRODUKTÓW

Publikacje

Relacje, pomysły, projekty i realizacje z zakresu: komercjalizacji pomysłu, wprowadzenia produktu, rozwoju sprzedaży i internacjonalizacji. Autorskie metody i rozwiązania, w oparciu o wiedzę zdobytą podczas prowtadzenia innowacyjnych projektów z ponad 15 branż na kilku kontynentach.

Rozwój sprzedaży & #DawajCośOdSiebie

Ilość publikacji: 4