ROZPALAMY MIŁOŚĆ
DO TECHNOLOGII

Dopasowanie produktu do rynku oraz usługi generowania sprzedaży
dla startupów i biznesów

Więcej

Platforma do dopasowania technologii do rynku i generowania sprzedaży!

Sulma & Sulma posiada bazę klientów, oraz metodologię dotarcia do nowych odbiorców w celu nawiązania współpracy i zwiększenia skali. Prowadząc projekty dla ponad 30 branż z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, start-upami i korporacjami, w tym najbardziej wschodzącymi m.in. biotechnologia, zrównoważona energia, e-commerce i big data.

Prowadzimy projekty zaadresowane do:

ROZPALAMY MIŁOŚĆ DO TECHNOLOGII naszych klientów.

Wierzymy w jednakowy dostęp do nowych technologii, dlatego skupiamy się na zwiększaniu tempa ich adaptacji, napędzając rozwój społeczeństw.

W trzech kluczowych momentach:

  1. Definicja produktu (MVP), gdzie weryfikujemy pomysł, dopasowujemy UVP zgodnie z zapotrzebowaniem klientów i skutecznie wprowadzamy na rynek.
  2. Wejście na rynek, gdzie budujemy proces sprzedaży poprzez sprawną sprzedaż do pierwszych klientów, skupiając się na tym, aby proces był skalowalny, powtarzalny i łatwy do adaptacji.
  3. Rozwój sprzedaży, mający na celu eksplorację nowych rynków lub branż, szybsze zdobycie rynku, budowę przewagi konkurencyjnej lub pozyskanie inwestorów. Skalujemy proces sprzedaży, zwiększając efektywność, by ostatecznie uzyskać dynamiczny wzrost wielkości sprzedaży.

Z miłości do użyteczności i kreatywności

Firma Sulma & Sulma została założona przez Agnieszkę i Sebastiana Sulma w 2013 roku. Do podjęcia tego kroku skłoniła ich tendencja na rynku. Mieli oni dość niskiej jakości produktów wciskanych za pomocą nachalnej reklamy.

Postanowili zmienić rynek, sprzedaż i biznes na bardziej ludzki, gdzie produkty inspirują do współpracy.

Założyciele firmy wierzą, że ludzie tworzą wspaniałe produkty, poświęcając na to serce, pot i łzy.
Szkoda, aby ten wysiłek został zmarnowany, a produkt zapomniany.

Sulma & Sulma pomaga wyróżnić się i być zapamiętanym. Nasze działania obejmują rozwój sprzedaży poprzez stworzenie eleganckiego i skutecznego planu oraz zaangażowanie odbiorców do zakupu.

Jak lubimy mawiać:

“Rozpalamy miłość do technologii”

#DawajCośOdSiebie

Prowadzimy projekty na zasadzie wykonawstwa lub mentoringu.

Skorzystaj z naszego doświadczenia z wielu branż i rynków.

Stwórzmy projekt, który zdobędzie uznanie, przyniesie satysfakcję i da coś od siebie innym.

Ponadto jesteśmy:

Sędziami Doskonałości, mówcami, prelegentami, jurorami podczas wydarzeń o tematyce startupowej, dopasowania produktu do rynku, tworzenia relacji międzynarodowych, rozwoju sprzedaży i eksportu.

Prowadzimy także warsztaty Sprzedaż rozwija nowe technologie z wprowadzenia produktu na rynek i dynamicznego rozwoju sprzedaży. Podczas których dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z naszych projektów. Wspólnie tworząc indywidualny plan rozwiązania problemu danego startupu, podzielony na etapy, zadania, kroki milowe, opartym o KPI i osadzony w konkretnych ramach czasowych.

Zadowolenie uczestników (NPS 71 – stan na marzec 2020), oraz ich sukcesy są dla nas niezmierną satysfakcją.

Główny zespół

Sebastian Sulma

CEO

[email protected]

Agnieszka Sulma

CMO

[email protected]

Marcia Osundwa

BDM Afryka Wschodnia

[email protected]

Mateusz Oziębłowski

BDR

[email protected]

Kacper Sulma

JLGS

[email protected]

Jakub Kozik

Front-end developer

[email protected]

Porozmawiajmy o współpracy!

Zapisz się na konsultację

Współpraca z klientami to coś więcej niż relacja klient – wykonawca. Współpraca to dawanie czegoś od siebie, aby zmienić świat na lepsze. Cele dla innych niemożliwe osiągamy dzięki współdziałaniu i budowaniu drużyny. Oto firmy i stojący za nimi ludzie, z którymi mamy przyjemność zmieniać świat: