ROZPALAMY MIŁOŚĆ
DO TECHNOLOGII

Dopasowanie produktu do rynku oraz usługi generowania sprzedaży
dla startupów i biznesów

Więcej

Platforma do dopasowania technologii do rynku i generowania sprzedaży!

Sulma & Sulma posiada bazę klientów, oraz metodologię dotarcia do nowych odbiorców w celu nawiązania współpracy i zwiększenia skali. Prowadząc projekty dla ponad 30 branż z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, start-upami i korporacjami, w tym najbardziej wschodzącymi m.in. biotechnologia, zrównoważona energia, e-commerce i big data.

Prowadzimy projekty zaadresowane do:

Wierzymy w jednakowy dostęp do nowych technologii, dlatego skupiamy się na zwiększaniu tempa ich adaptacji, napędzając rozwój społeczeństw.

Z miłości do użyteczności i kreatywności

Firma Sulma & Sulma została założona przez Agnieszkę i Sebastiana Sulma w 2013 roku. Do podjęcia tego kroku skłoniła ich tendencja na rynku. Mieli oni dość niskiej jakości produktów wciskanych za pomocą nachalnej reklamy.

Postanowili zmienić rynek, sprzedaż i biznes na bardziej ludzki, gdzie produkty inspirują do współpracy.

Założyciele firmy wierzą, że ludzie tworzą wspaniałe produkty, poświęcając na to serce, pot i łzy.
Szkoda, aby ten wysiłek został zmarnowany, a produkt zapomniany.

Sulma & Sulma pomaga wyróżnić się i być zapamiętanym. Nasze działania obejmują rozwój sprzedaży poprzez stworzenie eleganckiego i skutecznego planu oraz zaangażowanie odbiorców do zakupu.

Jak lubimy mawiać:

“Rozpalamy miłość do technologii”

#DawajCośOdSiebie

Ponadto jesteśmy:

Sędziami Doskonałości, mówcami, prelegentami, jurorami podczas wydarzeń o tematyce startupowej, dopasowania produktu do rynku, tworzenia relacji międzynarodowych, rozwoju sprzedaży i eksportu.

Prowadzimy także warsztaty Sprzedaż rozwija nowe technologie z wprowadzenia produktu na rynek i dynamicznego rozwoju sprzedaży. Podczas których dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z naszych projektów. Wspólnie tworząc indywidualny plan rozwiązania problemu danego startupu, podzielony na etapy, zadania, kroki milowe, opartym o KPI i osadzony w konkretnych ramach czasowych.

Zadowolenie uczestników (NPS 71 – stan na marzec 2020), oraz ich sukcesy są dla nas niezmierną satysfakcją.

Główny zespół

Sebastian Sulma

CEO

[email protected]

Agnieszka Sulma

CMO

[email protected]

Marcia Osundwa

Menadżer Marketingu

[email protected]

Mateusz Oziębłowski

BDR

[email protected]

Kacper Sulma

JLGS

[email protected]

Jakub Kozik

Front-end developer

[email protected]

Porozmawiajmy o współpracy!

Zapisz się na konsultację

Współpraca z klientami to coś więcej niż relacja klient – wykonawca. Współpraca to dawanie czegoś od siebie, aby zmienić świat na lepsze. Cele dla innych niemożliwe osiągamy dzięki współdziałaniu i budowaniu drużyny. Oto firmy i stojący za nimi ludzie, z którymi mamy przyjemność zmieniać świat: