Zadanie:

Pozyskiwanie klientów i ekspansja w UE.

Klient:

Rozwiązania SaaS dla rolnictwa zapewniające efektywne zarządzanie.

Wyzwanie:

Ekspansja poza granice. Klient wprowadził już innowację w swoim kraju i potrzebował pomocy, aby rozszerzyć ją na inne kraje UE.

Misja:

Głównym zadaniem było poznanie struktury systemów idealnych klientów, przeanalizowanie ich potrzeb i wprowadzenie rozwiązania. Celem była pomoc klientowi w rozszerzeniu działalności na Polskę i UE.

Metoda:

 • Zgodnie ze swoim zwyczajem, Sulma & Sulma rozpoczęła od przesłania klientowi do uzupełnienia szablonu na Idealny Profil Klienta (Ideal Customer Profile), Personę Zakupową (Buyer Persona) oraz Podróż Klienta (Customer Journey). Pomogło to zidentyfikować obszary wymagające rozwoju, aby opracować strategię wejścia na nowy rynek. 
 • Następnie Sulma & Sulma zastosowała strategię wychodzącą (outbound) w celu zidentyfikowania “łatwo osiągalnych celów”. 
 • Sulma & Sulma rozpoczęła od Polski i skontaktowała się ze wszystkimi potencjalnymi klientami, aby zrozumieć ich sytuację i przeanalizować ich potrzeby. Następnie określiła, w jaki sposób może sprostać ich wymaganiom.
 • Sulma & Sulma pracuje również nad rozszerzeniem sieci na inne kraje Unii Europejskiej. 
 • Firma Sulma & Sulma zadbała o to, by dostarczać prawidłowych informacji ułatwiających podejmowanie decyzji pomiędzy kolejnymi komunikatami. 
 • Sulma & Sulma pracowała zgodnie z metodologią Lean, dzieląc projekt na mniejsze części i pracując w sprintach. Zaangażowała klienta w cały proces, aby upewnić się, że jego cele pozostają odpowiednio uwzględnione. 

Rozwiązanie:

Firma Sulma & Sulma pomogła klientowi zeskalować jego rozwiązanie i pracuje nad rozpowszechnieniem go w całej Unii Europejskiej.

Droga:

W trakcie realizacji projektu pojawiały się różne wyzwania.

Przeszkoda 1: Opór wobec zmian

Problem:
Większość osób z grupy docelowej korzystała z przestarzałych systemów, takich jak Excel lub przestarzałego oprogramowania, i nie była skłonna do zmian.

Rozwiązanie:
Firma Sulma & Sulma wyjaśniła, że rozumie ich obecną sytuację i ich bolączki. Podkreśliła, w jaki sposób oprogramowanie zwiększyłoby ich wydajność i ułatwiło pracę.

Przeszkoda 2. Kwestie przejrzystości

Problem:
Użytkownik końcowy podlega organowi zarządzającemu, a kilka organów podlega jednemu większemu. Problem polega na tym, że nie było przejrzystości, a różni użytkownicy końcowi nie chcieli, by doszło do naruszenia prywatność ich informacji. Organy zarządzające chciały mieć możliwość swobodnego przetwarzania danych.

Rozwiązanie:
Firma Sulma & Sulma wyjaśniła, że jej klient mógł dostosować platformę w taki sposób, aby interesy każdej ze stron były uwzględnione. Oznacza to, że mogą być pewni prywatności danych, oraz tego że nikt nie będzie miał nieuprawnionego dostępu do ich informacji.

Historia sukcesu:

 • Rozwiązanie Sulma & Sulma pomogło klientowi zbudować świadomość marki i zainteresować klientów w Polsce i UE.
 • Użytkownik końcowy może bardziej efektywnie zarządzać. Przyczyniło się to do poprawy jakości produkcji. 
 • Użytkownik końcowy osiągnął swoje cele, co doprowadziło do jego wzrostu i zwiększenia dochodów. 
 • Łatwiejsze generowanie raportów.
 • Rozliczalność stała się łatwiejsza, ponieważ platforma reguluje działalność różnych podmiotów w branży.

Fakty dotyczące projektu:

Zespół 4 osób: Project Manager, Business Development Representative, Marketing Manager, Front-end developer

Zarządzanie projektem: Scrum zapewniający cotygodniowe aktualizacje i postępy oraz Kanban do zarządzania

Czas trwania projektu: 2021 – do teraz

Chcesz wiedzieć co oferujemy?

Zobacz usługi