Jesteśmy bardzo mocno skupieni na sprzedaży, na jej skuteczności, wolumenie i dynamice rozwoju. Uwidacznia się to na wielu poziomach naszej współpracy. Odpowiadając za wzrost sprzedaży u naszych klientów, również musimy dbać o swoją sprzedaż.

Mylnie można by pomyśleć, że skupiamy się wyłącznie na finansowym aspekcie prowadzenia biznesu. Owszem wyniki i cyfry są ważne. Jednak są one dla nas formą wartości rezultatu naszych działań.

Największa zapłatą za naszą pracę są sukcesy naszych klientów, a tym większą mają wartość jeżeli zdecydują się umieścić ją publicznie.

Pan Jihoon Noh (General Manager Mediforum Korea) tak skomentował nasz wpis pt. „Trudno jest rozpocząć sprzedaż w branży medycznej, jednak osiągnęliśmy cel!”  w jednym z portali społecznościowych.

Thanks to the joint effort of you and us, we all have laid a cornerstone of our business development in Poland. Nonetheless, I would like to consider this initial deal as just the prelude to a full-scale business in Poland.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi, waszemu i naszemu, położyliśmy kamień węgielny pod rozwój naszego biznesu w Polsce. Niemniej jednak chciałbym uznać tę wstępną transakcję jedynie za preludium do pełnowymiarowego biznesu w Polsce.

Link do wypowiedzi: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6480794737635926016/

 

Zobacz etapy rozwoju tego projektu:

  1. Wprowadzenie produktu do branży farmaceutycznej
  2. Bardzo lubimy takie próbki produktów
  3. Nadszedł czas na zmiany w diagnostyce
  4. Skuteczne działanie w sprzedaży
  5. Trudno jest rozpocząć sprzedaż w branży medycznej, jednak osiągnęliśmy cel!
  6. Satysfakcja klienta, największą zapłatą

 

Dziękujemy,
Sulma & Sulma
#DawajCośOdSiebie