Polityka Prywatności
Ostatnia aktualizacja – 17.03.2022

Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady Sulma & Sulma Sebastian Sulma NIP 6782956306, os J. Strusia 2/94 Kraków, Małopolska 31-807, Polska, email: [email protected], telefon: +48 787 037 176 (“Administrator”) w sprawie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji, które zbieramy podczas korzystania z naszej strony internetowej ( https://sulmaisulma.pl/ – “Strona”) Uzyskując dostęp lub korzystając ze Strony, wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie korzystaj ze Strony.

Możemy modyfikować niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, opublikujemy zmienioną Politykę Prywatności na Stronie. Zmieniona Polityka Prywatności zacznie obowiązywać po 7 dniach od opublikowania na Stronie, a dalszy dostęp lub korzystanie ze Strony po tym czasie będzie oznaczać akceptację zmienionej Polityki Prywatności. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

 1. Informacje, które zbieramy:

  Możemy gromadzić i przetwarzać następujące Twoje dane osobowe :

  1. Dane tożsamości: obejmuje imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia i płeć.
  2. Dane kontaktowe: zawiera adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów, nazwę firmy, stronę internetową.
  3. Dane finansowe: zawiera numer rachunku bankowego, NIP i dane karty płatniczej.
  4. Dane transakcji: zawiera szczegóły dotyczące płatności na rzecz i od Ciebie oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług, które od nas kupiłeś.
  5. Dane techniczne: obejmuje adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienie i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach, z których korzystasz, aby uzyskać dostęp do tej Strony.
  6. Dane profilu: obejmuje Twoją nazwę użytkownika i hasło, zakupy lub zamówienia dokonane przez Ciebie, Twoje zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety.
  7. Dane dotyczące użytkowania: informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej Strony, w tym pełny strumień kliknięć Uniform Resource Locator (URL) do, przez i z naszej Strony, (w tym datę i godzinę); produkty, które oglądałeś lub wyszukiwałeś; czasy odpowiedzi strony, błędy pobierania, długość wizyt na niektórych stronach, informacje o interakcji na stronie (takie jak przewijanie, kliknięcia i najeżdżanie kursorem myszy) oraz metody używane do przeglądania poza stroną oraz dowolny numer telefonu używany do dzwonienia na nasz numer obsługi klienta .
  8. Dane marketingowe i komunikacyjne: obejmuje Twoje preferencje dotyczące otrzymywania materiałów marketingowych od nas i naszych stron trzecich oraz Twoje preferencje komunikacyjne.
  9. Dane zagregowane: Również zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy dane statystyczne lub demograficzne w dowolnym celu. Te dane zagregowane mogą pochodzić z Twoich danych osobowych, ale nie są uważane za dane osobowe zgodnie z prawem, ponieważ dane te nie ujawnią bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości. Na przykład możemy agregować dane o użytkowaniu, aby obliczyć procent użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny. Jeśli jednak połączymy Dane zagregowane z Twoimi danymi osobowymi, aby mogły bezpośrednio lub pośrednio Cię zidentyfikować, traktujemy połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
 2. Jak wykorzystujemy Twoje dane:

  Będziemy wykorzystywać informacje, które zbieramy o Tobie w następujących celach:

  1. Marketing / Promocja
  2. Wykonywania obowiązków prawnych, ciążących na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie Danych
  3. Marketingu usług własnych Administratora
  4. Powiadamiania o terminach realizacji
  5. Udzielania informacji i porad dotyczących sprzedawanych usług
  6. Powiadamiania o promocjach i ofertach handlowych prowadzonych przez Administratora
  7. Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie,
  8. Badania marketingowe, planowanie rozwoju usług i sprzedaży, tworzenie modeli statystycznych
  9. Optymalizacja korzystania ze strony
  10. Zapamiętywanie uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z Formularza Kontaktu/Zamówienia
  11. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń

  Jeśli będziemy chcieli wykorzystać Twoje dane w jakimkolwiek innym celu, poprosimy Cię o zgodę i wykorzystamy Twoje dane tylko po otrzymaniu Twojej zgody, a następnie tylko w celu (celach), dla których udzielisz zgody, chyba że jesteśmy zobowiązani do postąpienia inaczej przez prawo.

 3. Jak udostępniamy Twoje informacje:

  Nie przekażemy Twoich danych osobowych żadnej stronie trzeciej bez uzyskania Twojej zgody, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych poniżej:

  1. Analityka
  2. Zbieranie danych & przetwarzanie

  Wymagamy, aby takie osoby trzecie wykorzystywały dane osobowe, które im przekazujemy, wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, i nie przechowują ich dłużej, niż jest to wymagane do realizacji tego celu.

  Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe w następujących celach: (1) w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, przepisami, nakazem sądowym lub innym procesem prawnym; (2) w celu egzekwowania zawartych z nami umów, w tym niniejszej Polityki prywatności; lub (3) w odpowiedzi na roszczenia, że korzystanie ze Strony narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich. Jeśli Usługa lub nasza firma zostaną połączone lub przejęte z inną firmą, Twoje dane będą jednym z aktywów, które zostaną przeniesione na nowego właściciela.

 4. Przechowywanie Twoich informacji:

  Twoje dane osobowe będziemy przechowywać u nas, Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, jeśli prawo zezwala na takie przechowywanie. Możemy być zmuszeni do przechowywania niektórych informacji przez dłuższy czas, takich jak prowadzenie dokumentacji / raportowanie zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych uzasadnionych powodów, takich jak egzekwowanie praw, zapobieganie oszustwom itp. Pozostałe anonimowe informacje i zbiorcze informacje, z których żadna nie identyfikuje Cię (bezpośrednio ani pośrednio), mogą być przechowywane przez czas nieokreślony.

 5. Twoje prawa:

  W zależności od obowiązującego prawa, możesz mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Twoich danych, zwrócenia się do nas o udostępnienie (przeniesienie) Twoich danych osobowych innemu podmiotowi, cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych, prawa do wniesienia skargi do organu ustawowego oraz innych praw, które mogą być właściwe na mocy obowiązujących przepisów prawa. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres [email protected] Odpowiemy na Twoje żądanie zgodnie z obowiązującym prawem.

  Możesz zrezygnować z komunikacji marketingu bezpośredniego lub profilowania, które prowadzimy w celach marketingowych, pisząc do nas na adres [email protected]

  Pamiętaj, że jeśli nie pozwolisz nam gromadzić lub przetwarzać wymaganych danych osobowych lub wycofasz zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, możesz nie być w stanie uzyskać dostępu lub korzystać z usług, dla których poszukiwano Twoich informacji.

 6. Pliki cookie itp.

  Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak z nich korzystamy, oraz o Twoich wyborach związanych z tymi technologiami śledzenia, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

 7. Bezpieczeństwo:

  Bezpieczeństwo Twoich informacji jest dla nas ważne i zastosujemy rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu lub nieautoryzowanej zmianie Twoich informacji pozostających pod naszą kontrolą. Jednak biorąc pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa, a zatem nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz, i robisz to na własne ryzyko.

 8. Zażalenie / Inspektor ochrony danych:

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich informacji, które są u nas dostępne, możesz wysłać e-mail do naszego Rzecznika ds. Zażaleń w Sulma & Sulma, e-mail: [email protected] Rozwiążemy Twoje wątpliwości zgodnie z obowiązującym prawem.

Polityka Plików Cookie

Ostatnia aktualizacja – 17.03.2022

 
Czym są Pliki Cookie?
 
Jak używamy plików cookie?
 
Rodzaje używanych przez nas plików cookie
 
Zarządzaj preferencjami plików cookie
Ustawienia plików cookie

Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, klikając powyższy przycisk. Umożliwi to ponowne wyświetlenie banera zgody na pliki cookie i zmianę preferencji lub natychmiastowe wycofanie zgody.

Oprócz tego różne przeglądarki zapewniają różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować/usunąć pliki cookies. Poniżej wymienione są łącza do dokumentów pomocy dotyczących zarządzania plikami cookie i usuwania ich z głównych przeglądarek internetowych.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Jeśli korzystasz z innej przeglądarki internetowej, odwiedź oficjalne dokumenty pomocy Twojej przeglądarki.