Nasza poprzednia wizyta w Gdańsku, podczas której prowadziliśmy warsztaty dla startupów w ramach drugiej edycji Poland Prize okazała się na tyle udana, że otrzymaliśmy kolejne zaproszenie od jednego z rezydentów Olivia Business Centre – przestrzeni coworkingowej O4. Wydarzenie było częścią programu akceleracyjnego Space3ac Scale Up II organizowanego przez Blue Dot Solutions we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Trzeba przyznać, że było naprawdę ciekawie! Oto szczegóły spotkania startup speed dating.

Trójmiejski projekt ma za zadanie wyselekcjonowanie startupów będących w stanie dostarczyć innowacyjne rozwiązania odpowiadające potrzebom dużych przedsiębiorstw. Rolą akceleratora jest wsparcie młodych biznesów poprzez dofinansowania oraz mentoring branżowych praktyków, organizacja którego jest z kolei zadaniem coworkingu O4. 

Stawiliśmy się w Gdańsku na zaproszenie O4, aby wziąć udział w nowatorskiej sesji startup speed dating i porozmawiać z szeregiem firm na temat możliwości ich rozwoju.

Z naszej perspektywy wydarzenie okazało się sukcesem. Przeprowadzone rozmowy pozwoliły nam wzbogacić swoją wiedzę i poszerzyć sieć kontaktów. Wielu uczestników zadeklarowało chęć wznowienia kontaktu po wydarzeniu w celu omówienia szczegółów współpracy.

Czego nauczyliśmy się prowadząc warsztaty sprzedażowe dla startupów

Profil uczestników 

A skoro już mowa o uczestnikach, było wśród nich mnóstwo dojrzałych projektów, o przychodach rzędu 1-2 mln rocznie, posiadających bardzo ciekawe i dogłębne business case’y.

Tym czego te firmy potrzebują i co my możemy dostarczyć jest sposób na skalowanie ich operacji. Łatwo powtarzalne procesy i rozszerzenie zasięgu (np. nowy kanał dystrybucji) w kraju i zagranicą to dla nich kolejne kroki w rozwoju.  

Występujące problemy

Częstym problemem wśród obecnych na wydarzeniu startupów było niedostrzeganie szerszej perspektywy. 

Firmy, z którymi rozmawialiśmy, myślące o ekspansji zagranicznej zanadto sugerowały się rynkiem polskim. W ich mniemaniu pojedyncze wdrożenie u dużego partnera, które poszło gładko będzie można łatwo skalować po wykonaniu szeregu testów.

Widząc to, Sebastian próbował wytłumaczyć startupom dwie rzeczy. Nadmierne skupienie na rynku lokalnym może prowadzić do “zasiedzenia” i utraty przewagi first to market. W międzyczasie może pojawić się inne rozwiązanie, niekoniecznie bardziej dopracowane, ale o większym zasięgu, które wypchnie konkurentów z rynku stając się niejako standardem.

Drugą kwestią był sposób myślenia o biznesie i kultura pracy, które różnią się pomiędzy rynkami w poszczególnych krajach. 

Dla przykładu, bilety na komunikację zbiorową w Polsce sprawdzane są w pojeździe, a w Anglii podczas wejścia/wyjścia ze stacji. Ten sam problem rozwiązywany jest w inny sposób, różnią się podejścia. 

Kluczową kwestią jest wytypowanie najbardziej skalowalnego i powtarzalnego business case’u. Ważne, aby w odpowiednim momencie dokonać ekspansji na większy rynek lub zróżnicować szereg mniejszych. Pozwala to spojrzeć na własne rozwiązanie z nowej perspektywy i dostosować ofertę w taki sposób, który pozwoli zmaksymalizować liczbę klientów.

Podsumowanie startup speed dating

Organizatorzy spotkania po raz kolejny stanęli na wysokości zadania. Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować firmie Blue Dot Solutions i O4 Coworking za zaproszenie.

Dało się odczuć, że obecne startupy dobrze wiedziały po co biorą udział w wydarzeniu. Miały one określone cele biznesowe, rozwojowe i zdefiniowane oczekiwania. Wiele z firm odznaczało się dużym pojęciem o rynku lokalnym i globalnym, choć nie do końca wiedziało jak poukładać tę wiedzę w spójną całość.

Tu zaczyna się nasza właściwa misja…