/** * Template Name: Blog Page */get_header(); ?>

ROZPALAMY MIŁOŚĆ
DO TECHNOLOGII

Publikacje

Relacje, pomysły, projekty i realizacje z zakresu: komercjalizacji pomysłu, wprowadzenia produktu, rozwoju sprzedaży i internacjonalizacji. Autorskie metody i rozwiązania, w oparciu o wiedzę zdobytą podczas prowadzenia innowacyjnych projektów z ponad 30 branż na kilku kontynentach.

Rozwój sprzedaży & #DawajCośOdSiebie

Ilość publikacji: 2