Sebastian Sulma w gronie ekspertów ocenił wnioski dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu