Podziękowanie i podsumowanie prelekcji podczas SMW 2018 Warszawa