Czas to pieniądz, szybkie testowanie produktu w grupie docelowej