Kombinat Marketingu – podsumowanie i podziękowanie