Kontakt z ludźmi jest w biznesie nieunikniony. Przybiera on rozmaite formy i odbywa się poprzez różne kanały. Czasem może on być naprawdę przyjemny, a innym razem wolelibyśmy go uniknąć. Niezależnie od okoliczności, każdy kontakt biznesowy jest okazją ku temu, aby się czegoś nauczyć i wyciągnąć wnioski. Dla nas, może nieco przewrotnie, świetną okazją do nauki są warsztaty sprzedażowe, które prowadzimy w ramach różnych programów. Oto co czerpią z nich uczestnicy, a co wynosimy my, jako mówcy.

Dla Sulma & Sulma w biznesie bardzo istotny jest czynnik ludzki, czego przejawem jest choćby nasza inicjatywa #DawajCośOdSiebie Domykanie umów i sprzedaż są oczywiście ważne, ale jednym z naszych długoterminowych celów jest także kreowanie wartości wykraczającej poza gratyfikację finansową.

W związku z tym, co jakiś czas mamy przyjemność prowadzić warsztaty sprzedażowe dla startupów, najczęściej na zaproszenie akceleratora lub technologicznego huba. Zainteresowani mogą prześledzić część tego co działo się w tej materii w roku 2019 poniżej.

Innowacyjny Kraków – startupowy ekosystem i miasto

Rzeszów się rozwija – lokalne startupy są żądne wiedzy

Druga edycja Poland Prize – Witamy startupy w Polsce

Uczestnicy spotkań, często będący na wczesnym etapie rozwoju biznesowego, zyskują praktyczną i wykonywalną wiedzę z kluczowego obszaru jakim jest sprzedaż. Doświadczenia zebrane na przestrzeni lat pozwalają nam wspierać organizacje działające w różnych branżach i odpowiednio dostosowywać wypracowywane strategie sprzedażowe. 

Korzyści dla firm biorących udział w tych spotkaniach są dość oczywiste – otrzymują one realne wskazówki i plan na to jak poprawić swoje wyniki. Plan ten jest indywidualnym rozwiązaniem problemu danego startupu, podzielonym na etapy, zadania, kroki milowe, opartym o KPI i osadzonym w konkretnych ramach czasowych. 

Dzięki temu firma wie jak osiągnąć dany cel, ile zajmie to czasu i ile będzie kosztować. Innymi słowy, będzie ona w stanie widzieć swój realny rozwój.

No dobrze, ale co warsztaty sprzedażowe dają nam? W jaki sposób przeciwdziałamy rutynie i efektywnie wykorzystujemy poświęcony czas? Cóż, wymaga to odpowiedniego nastawienia i stanu umysłu, o szczegółach których poniżej.

Satysfakcja z dzielenia się wiedzą 

Zdobywanie wiedzy i doświadczenia to trud, za który w najlepszym przypadku płacisz jedynie swoim czasem. Jeżeli poszerzasz horyzonty w dziedzinach, które Cię interesują, proces ten powinien być jednak przyjemny.

Sulma szkolenia

Co ciekawe, po zostaniu ekspertem w danym obszarze, można zacząć czerpać przyjemność również z przekazywania posiadanej wiedzy.

Miło jest nieść realną pomoc młodym organizacjom, widzieć ich momenty „aha!” i tym samym uczyć się więcej o nich samych. 

Poszerzanie wiedzy 

Rynki to dynamiczne twory. Ile byśmy o nich nie wiedzieli, nigdy nie będzie to WSZYSTKO. Dlatego elastyczność i nastawienie na nieustanną naukę to cechy udanego biznesu. 

Stąd też warsztaty sprzedażowe, które prowadzimy są dla nas świetną okazją do rozbudowy posiadanej bazy wiedzy. 

Sulma insighty

Startupy, z którymi mamy styczność podczas szkoleń dostarczają nam wglądów w swoje branże oraz pomagają zdefiniować częste bolączki podobnych sobie firm.

Poznawanie ludzi

Kolejną wartością dodaną generowaną przez nasze warsztaty sprzedażowe jest okazja do poznawania ludzi, ich doświadczeń i sposobu myślenia. Jest to oczywiście korzystne nie tylko dla nas, ale dla wszystkich uczestników tych spotkań wchodzących ze sobą w interakcje.

Sulma ludzie

Startupy to nie tylko produkty, dane i marketing – to przede wszystkim ludzie tworzący te organizacje. Kontakt z nimi pozwala nam spojrzeć na pewne problemy z różnych perspektyw, co jest bardzo pouczające. 

Materiał dla treści 

Jeżeli chcesz zostać zauważonym lub zapamiętanym, musisz sam opowiedzieć własną historię. Biznesy robią to poprzez publikację wszelkiego rodzaju treści związanych ze swoją działalnością.

Sulma content marketing

Częścią historii Sulma & Sulma jest pomoc innym oraz hołdowanie idei #DawajCośOdSiebie a więc relacjonujemy przeprowadzone warsztaty sprzedażowe i publikujemy je w naszych kanałach edukując i zachęcając firmy do podejmowania nowych działań, szukania nowych rozwiązań na poprawę swojej pozycji.

Podsumowanie 

Warsztaty sprzedażowe prowadzone przez Sulma & Sulma to wydarzenia niosące korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron.

Uczestnicy, często będąc na bardzo wczesnym etapie rozwoju, mogą liczyć na pomoc w zakresie dopasowania produktu do rynku, poprawy komunikacji wartości dla klienta, przekonania do zakupu, czy budowy skalowalnego procesu sprzedaży w oparciu o pierwsze transakcje.

Omawiamy i wyjaśniamy wszystkie te kwestie, a następnie przedstawiamy indywidualną ścieżkę rozwoju. Dzięki temu startupy są w stanie lepiej ocenić własną sytuację, podjąć odpowiednie decyzje dotyczące dalszych inwestycji, a w rezultacie oszczędzić czas i pieniądze.

My, z drugiej strony, otrzymujemy insighty i poznajemy pain points z różnych branż, a to przyczynia się do lepszego zrozumienia podobnych przypadków w przyszłości i niesienia efektywniejszego wsparcia.

Nasze relacje z tych spotkań wspominają niekiedy uczestników, a i my umieszczamy markę Sulma & Sulma w umysłach odbiorców, zapoczątkowując tym samym WOMM. Wygląda na win-win!

Jeżeli podoba Ci się nasze podejście i chcesz, abyśmy poprowadzili warsztaty sprzedażowe u Ciebie, skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów. Do usłyszenia!