W sprzedaży ważny jest każdy element oferty, nie tylko sam produkt czy usługa. Z tego powodu wybór współpracowników jest kluczowy, dla budowania świadomości marki naszego klienta. Na pierwszy rzut oka, czasopisma są podobne i kierowane do zbliżonej grupy docelowej. Jak zwykle decydują szczegóły jak np. jakość i tematyka treści, design, oraz miejsca dystrybucji. Właściwy wybór znacząco ułatwia wcześniej wypracowana wiodąca przewaga konkurencyjna.

Właściwych wyborów,

Sulma & Sulma