Rzeszów się rozwija – lokalne startupy są żądne wiedzy